Årsberetning 2011

                                                   Sdr. Omme Skole april 2012

 

Vi har i skolebestyrelsen i 2011 fortsat beskæftiget os med skolens forskellige værdigrundlag. Moderniseringen heraf tager stadig afsæt i vores temaaften den 20/10 2009 og har været et gennemgående emne på vore møder året igennem. Vi vil løbende opdatere disse, hvis der sker ændringer.

 

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen har fået ny base i 2011. Det ligger i kælderen, hvor der før var kreativt værksted. Det har været nødvendigt at renovere lidt på rummene, men nu har de et rigtigt godt sted at være, hvor der ikke er langt til forskellige aktiviteter som legeplads og puderum.

 

Klassedannelse til 7. årgang

Det blev besluttet, at eleverne i 6. årgang ikke selv må komme med ønsker om, hvem de vil gå i klasse med i overbygningen. Beslutningen blev taget efter at elever sidste år blev kede af, at deres ønsker ikke blev efterkommet. Beslutningen omkring klassedannelsen bygger på pædagogiske overvejelser, hvor skolelederen i den sidste ende træffer afgørelsen.

 

Skolerenovering

2011 har igen været et år med en del udfordringer. Vi har modtaget vores sidste elever fra Filskov Skole og de er traditionen tro blevet godt modtaget. Til gengæld er processen med renovering af skolen skudt godt i gang, og efter planen vil selve det fysiske arbejde på bygningerne tage start i slutningen af 2012. Processen med forarbejdet fortsætter hen over foråret, men det er en længere øvelse, idet der er licitationsregler, der skal overholdes. Der har i den forbindelse været en temaaften, hvor skolens personale og bestyrelsen deltog. Formålet hermed var at ”renovere” det pædagogiske grundlag, som blev udarbejdet sidst en ombygning af skolen var på tale.

 

Børnenes Hovedstad og LegoLaboratorium

Kommunen har sammen med LEGO lavet noget, de kalder ”Børnenes hovedstad”. Kort fortalt betyder det, at Billund skal være hovedstad for alle børn i hele verden. For os på Sdr. Omme skole har det fået den konsekvens, at vi får indretning af et klasselokale stillet gratis til rådighed med PC’ere, LEGOmaterialer og andre ting, der skal bruges i denne form for undervisning. Det indebærer også et tæt samarbejde med LEGO’s uddannelsesafdeling, som vil give lærerne på skolen nogle gratis kurser. Den eneste omkostning for skolen bliver det lokale, der skal benyttes samt lærernes tid.

 

Politik for mad og bevægelse

I forlængelse af, at Billund Kommune har vedtaget en politik for mad, måltider og bevægelser, har vi på Sdr. Omme Skole vedtaget en politik for, hvilke fødevarer, der kan købes på skolen. Princippet er, at de fødevarer, eleverne kan modtage, skal leve op til de officielle kostråd. Samtidig opfordres forældre til at bakke op om dette – f.eks. ved fødselsdage. Kun i særlige situationer kan fraviges fra kostrådene.

 

Skolerejser  og lejrture

Som en konsekvens af, at lærerne skal bruge en større del af deres arbejdstid på klasseundervisning, har vi måttet justere i antallet af skolerejser. Det betyder ,at hytteturen i 3. årgang samt introduktionsturen i 8. årgang er skåret væk. Skolerejsen i 9. årgang forsvinder også - dog er skolebestyrelsens princip formuleret således, at turen skal genindføres, hvis der bliver råderum til det.

 

IT læse- og handleplan

Skolebestyrelsen har vedtaget en it- læse og handleplan, som beskriver målene for, hvad eleverne skal have været omkring i løbet af de forskellige årgange i forbindelse med IT.

Formål med IT-handleplanen er, at  IT bliver en stadig større del af undervisningen, så det støtter elevernes læring med henblik på, at eleverne opnår størst mulig variation i læringsmetoderne.

 

Undervisningen i it på Sdr. Omme Skole fører til:

 

Undervisningen medvirker til at give eleverne baggrund for at tage ansvar for egen anvendelse af it og kunne tage stilling til andres anvendelse af it.

 

Undervisning og arbejde med it sker i en progression fra betjeningskompetence over begrebskompetence til forståelseskompetence.

 

Vejledende vedtægter for klassekasser  

Skolebestyrelsen har udarbejdet vejledende vedtægter for håndtering af klassekasser. Vedtægterne har til formå at skabe klarhed over under hvilke betingelser, forældre indbetaler penge til klassekasser. Skolebestyrelsens medlemmer har efterfølgende orienteret om disse vedtægter på forældremøder med en opfordring til at vedtage dem i de enkelte klasser.

 

Med venlig hilsen

 

Skolebestyrelsen