Mødedeltagere

Ane Marie Jørgensen – Arbejdsmiljørepræsentant

Nicolai Lassen – Undervisningsmiljørepræsentant

Ditte Pedersen – Undervisningsmiljørepræsentant

Tonny Akselsen - Skoleleder

 

 

Der indkaldes hermed til møde vedrørende undervisningsmiljøvurdering onsdag d. 25. januar kl. 11.50 på kontoret.


 

Referat

 

  1. Lovgrundlaget for elevernes undervisningsmiljøvurdering

Til orientering.

 

  1. Drøftelse af, hvordan vi tilrettelægger en ny undervisningsmiljøvurdering

Vi er enige om, at skemaerne er anvendelige til en undersøgelse af undervisningsmiljøet.

Nicolai og Ditte vil gerne give et oplæg til morgensang hhv. d. 1. og 2. februar for at skyde arbejdet i gang.

Tonny klargør transparenter.

Tonny skriver brev til klasselærerne om, hvordan deres rolle kan være.

 

  1. Tidsplan

24. februar er deadline for aflevering af undersøgelsesskemaer. Klasselærerne afleverer til Tonny

Næste møde i udvalget er d. 8. marts kl. 14.15 på kontoret.

 

  1. Evt.

Der er defekte stikkontakter i nr. 19.

Desuden er der risiko for at få splinter i fingrene ved vindueskarmen.

Tonny siger det videre til Per.

Mie samler de tre lærere, der har kontakten til elevrådene for at drøfte smileyordning vedr. rengøringen.

 

Med venlig hilsen

Tonny Akselsen

Dato: 25. januar 2012